Algemene regels en spelregels

ALGEMENE REGELS EN SPELREGELS

1. Een team bestaat uit 1 keeper en 5 veldspelers (6 x 6)
Wisselen is onbeperkt mogelijk, wel bij de middellijn.
2. Een overwinning levert 3 punten op, een gelijk spel 1 punt.
3. Er mag worden gespeeld op zowel voetbal- als sportschoenen, scheenbeschermers verplicht.
4. Een poule wedstrijd duurt 16 min. Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
Het eerstgenoemde team trapt af.
5. Een speler mag niet voor meerdere (andere) teams uitkomen, bij overtreding hiervan kan
diskwalificatie het gevolg zijn.
6. Indien een team bij het beginsignaal onvolledig, te laat of helemaal niet opkomt, wint de tegenpartij met 2-0. Onvolledig wil zeggen; minder dan 4 spelers, dus doelman en 3 veldspelers is toegestaan.
7. De wedstrijd begint en eindigt bij het centrale fluitsignaal, behalve wanneer er geen
scheidsrechter aanwezig is.
8. Bij staking door schuld wint de tegenpartij en kan diskwalificatie het gevolg zijn.
9. Sta met uw team voor aanvang van de wedstrijd gereed nabij het betreffende veld.
10. Indien meerdere teams gelijk eindigen, is het volgende van toepassing;
A. Het doelsaldo beslist ( “voor” min “tegen” )
B. Het hoogst aantal gescoorde doelpunten beslist.
C. Het onderlinge resultaat is beslissend.
D. 3 verschillende spelers nemen een strafschop.
E. Er worden “om en om” strafschoppen genomen tot er een winnaar is.
11. Het spel begint als bij veld- en zaalvoetbal, uit de beginschop, deze kan niet rechtstreeks
worden gescoord.
12. Duwen is niet toegestaan, geoorloofd is schouder aan schouder.
13. Een sliding is niet toegestaan, ook niet binnen het doelgebied. Een sliding binnen het doelgebied (ook door de keeper) is een strafschop (vanaf 7 meter)!! Als er geen tegenstander in de buurt is, b.v. bal binnen houden, is een sliding toegestaan.
14. De “uitballen” moeten binnen 5 seconden ingetrapt worden.
15. De afstand bal-(tegen)speler bij corner, vrije trap en inworp minimaal 3 meter.
16. Alle vrije schoppen zijn indirect, behalve strafschop (vanaf 7 meter).
17. Een strafschop wordt op een afstand van 7 meter genomen van de keeper, de aanloop mag niet meer dan 3 passen zijn. De andere spelers moeten buiten de cirkel blijven.
18. De scheidsrechter kan straffen met;
* 3 minuten uitsluiting
* totale uitsluiting van de betreffende wedstrijd en/of toernooi.
19. De bal is pas in het spel wanneer deze door de doelman buiten de cirkel is gespeeld,
boven- of onderhands.
20. Wanneer de doelman de bal in het spel brengt en naar een medespeler speelt, mag deze
terugspelen, de doelman mag de bal niet meer oppakken, wel met de voet verder spelen. Hiervoor is geen tijd bepaald. Speelt de doelman de bal voor de 2e keer met de hand, dan volgt een indirecte vrije trap.
21. Uitsluiting volgt bij; beledigen/bedreigen scheidsrechter, grof onderuit halen van de tegenstander,natrappen, opzettelijk handsbal bij een doelkans.
22. Het speelveld is 30 x 42,50 meter en als doelen worden zgn. E/F doeltjes gebruikt.
23. Elk team dient te zorgen voor 1 stel extra shirts van een andere kleur.
24. De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
(In uitzonderlijke gevallen eventueel in overleg met de toernooicommissie).
25. Er zijn gastspelers (in de geest van het toernooi) toegestaan.
26. Bij gelijkspel tijdens de (troost)finale;
* wordt met 2 x 5 minuten verlengd
* indien de wedstrijd na de verlenging nog niet beslist is, wordt er overgegaan tot het nemen van 5 strafschoppen door 5 verschillende spelers
Na deze 5 strafschoppen nog gelijk, dan om en om een strafschop tot er een winnaar is.

DEELNAME AAN HET TOERNOOI IS OP EIGEN RISICO.

Mede mogelijk gemaakt door: